Loading ...
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Dịch thuật Hà Nội cam kết giữ bảo mật tuyệt đối mọi tài liệu của khách hàng, điều khoản này cũng được thể hiện rõ trên hợp đồng được ký kết giữa Dịch thuật Hà Nội với khách hàng và giữa Dịch thuật Hà Nội với nhân viên cũng như cộng tác viên dịch thuật của công ty.

Để đảm bảo tính bảo mật như đã cam kết với khách hàng trong hợp đồng và trong Cam kết bảo mật tài liệu dịch thuật, chúng tôi luôn yêu cầu nhân viên và cộng tác viên phải tuân thủ:

·  Không liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với bất cứ tổ chức cá nhân nào có liên quan đến tài liệu dịch.

·  Không tiết lộ bất cứ nội dung nào trong tài liệu dịch với bất cứ tổ chức cá nhân nào.

·  Xóa toàn bộ nội dung tài liệu bản gốc và bản dịch sau khi đã bàn giao bản dịch.

Tất cả các thông tin trong tài liệu dịch hoặc nội dụng phiên dịch đều phải được giữ kín, tuyệt đối không cung cấp cho tổ chức hoặc cá nhân khác, bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật theo hợp đồng đã ký kết. Mời Quý khách hàng tham khảo Cam kết bảo mật thông tin của Dịch thuật Hà Nội. Quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi hợp tác với Dịch thuật Hà Nội.