Loading ...

Dịch thuật

Các biên dịch viên thống nhất thuật ngữ chuyên ngành, các từ có tần suất cao trong tài liệu và tiến hành dịch. Dịch xong chuyển cho nhóm hiệu đính thống nhất, chỉnh sửa và chuẩn hóa tài liệu.

KINH NGHIỆM CỦA DỊCH THUẬT HÀ NỘI

KINH NGHIỆM CỦA DỊCH THUẬT HÀ NỘI

Bằng kinh nghiệm, đội ngũ dịch giả tận tâm và quản lý dự án tốt, chúng tôi có thể đảm nhận những dự án có quy mô lớn. Thực tế là chúng tôi cung cấp các dịch vụ đồng bộ cần thiết mà các công ty cần để tiến hành kinh doanh và thành công trong môi trường quốc tế.